Automatiseer vrijwel alles

Koppel eigen systemen

Modules maandelijks opzegbaar

Gratis helpdesk

Privacy verklaring

(Voor de definities van de met een hoofdletter startend woord (zoals Proefaccount, Administratie, etc.) zie de Algemene Voorwaarden)

InleidingWe hechten als Coachview.net veel belang aan de bescherming van uw privacy. Bij het gebruik van de site van Coachview.net, het aanvragen van informatie en bij het gebruik van de software zelf, wordt in een aantal gevallen om uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens hebben we van u nodig om u onze dienstverlening aan te kunnen bieden.

Middels deze privacy verklaring willen we benadrukken dat we de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens hoog in het vaandel hebben staan. We beschermen deze gegevens dan ook zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik en zullen de van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy strikt naleven.

Binnen InnoPhase BV, het bedrijf achter Coachview.net, is een privacybeleid opgesteld zodat voor iedereen duidelijk is hoe wij met uw gegevens omgaan. Dit beleid wordt hieronder beschreven.


Welke gegevens hebben wij van u nodigOm een vrijblijvende demonstratie aan te vragen, wordt u gevraagd bepaalde informatie over uzelf en uw organisatie in te vullen. Zoals uw naam en de gegevens waarmee we u kunnen bereiken (zoals e-mailadres en telefoonnummer).

Om van Coachview.net gebruik te kunnen maken, moeten we een Account aanmaken. Bij het creƫren van een dergelijke Account wordt bepaalde informatie over uzelf en uw organisatie gevraagd. Hierbij hebben we wat extra verplichte gegevens nodig zoals de naam van de organisatie en het factuuradres. Ook hier geldt dat u de informatie die u verstrekt altijd kunt aanpassen.

Nadat u deze gegevens heeft ingevuld, wordt automatisch een Administratie met een hoofdgebruiker aangemaakt. Deze administratie bevat de gegevens die u heeft opgegeven tijdens het aanmaken van een Account, gegevens die u eventueel later heeft toegevoegd, en ook de gegevens die Coachview.net genereert tijdens het gebruik van de Dienst.

Coachview.net slaat alle gegevens die u via de Dienst openbaar maakt op en verwerkt deze. Dit geldt dus ook voor ingediende meldingen (fouten, verbeterideeƫn, etc.). Het verwijderen van uw Account is mogelijk, echter blijven de door u geplaatste meldingen in de hiervoor bestemde applicatie staan. Wel worden deze gegevens, waar mogelijk, geanonimiseerd.

Automatisch gegenereerde informatie
Coachview.net verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (het nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen) en "cookies" met betrekking tot onder andere voorkeurinstellingen. Voor zover Coachview.net deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

Wat doen wij met uw gegevensCoachview.net beheert uw gegevens ten behoeve van haar Dienst. Toegang tot uw gegevens door medewerkers van Coachview.net kan alleen worden verkregen na interne- of klantautorisatie.

De interne Coachview.net-autorisatie wordt alleen verleend als de toegang nodig is om de veiligheid of beschikbaarheid van de gegevens zeker te stellen (een technische reden) of om u bij specifieke problemen of vragen te kunnen ondersteunen (helpdesk en support). De externe autorisatie kan alleen door toestemming van de klant. Coachview.net houdt geen gegevens bij ten aanzien van uw (mate en wijze van) gebruik van de applicatie. In de toekomst kan dit wel gaan gebeuren met oog op het optimaliseren van de applicatie om u een nog beter product te kunnen aanbieden. Deze vastlegging van statistische data zal op een zodanige wijze gebeuren dat er geen enkele relatie naar individuele gebruikers-gegevens bestaat.

Uw abonnee-gegevens worden door ons gebruikt om met u te communiceren, bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven, facturen, etc.

Openbaar maken van uw gegevens?De gegevens die u ons verstrekt zullen wij natuurlijk nooit uit eigen beweging openbaar maken.

In geen geval zullen wij uw gegevens verkopen aan een derde partij of anderszins exploiteren.

Cookies en andere techniekenCookies zijn kleine verwijzingen die door de Internet-browser op de pc van de gebruiker worden vastgelegd. Met als doel om het gebruik van het internet te versnellen of te verbeteren.

Coachview.net past om die reden dan ook het gebruik van cookies toe. Het gebruik van cookies wordt door websurfers algemeen aanvaard. Wij wijzen u er op dat het accepteren van een cookie niet betekent dat wij op enige wijze toegang krijgen tot uw computer of andere persoonlijke gegevens.

Het is overigens mogelijk om het gebruik van cookies uit te schakelen, maar dit kan wel betekenen dat bepaalde functies van onze applicatie niet goed meer werken.

Sites van derdenCoachview.net is natuurlijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van andere bedrijven waaraan deze site mogelijkerwijs gekoppeld is. Wij adviseren u dan ook bij het bezoek van deze andere websites ook de privacy-verklaringen van die bedrijven te bekijken.

Wijzigen van uw gegevensOns streven is ernaar om altijd de meest actuele en accurate informatie te hebben, zodat we de hoogst mogelijke kwaliteit met betrekking tot onze produkten en diensten kunnen bieden. De gegevens die u ons verschaft, kunt u dus altijd bekijken en desgewenst wijzigen in de applicatie Coachview.net.

Wijzigingen in deze verklaringWij wijzen u op de mogelijkheid dat het noodzakelijk is dat wij wijzigingen moeten doorvoeren in deze verklaring. Wanneer dit gebeurt, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via deze website.

ContactWanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over ons privacybeleid en deze verklaring, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. U kunt een e-mail zenden naar info@Coachview.net of bellen naar 088 - 44 88 550.

Klik hier indien de Privacy Verklaring wilt downloaden als pdf (77 kB).